استقبال فرماندار شهرستان ارومیه از قهرمان آسیا

 مهدی هفت چشمه قهرمان اول آسیا در رشته دو میدانی- پرتاب چکش اهل ارومیه در فرودگاه ارومیه مورد استقبال دکتر غلامحسین عماری فرماندار شهرستان ارومیه و هیئت همراه قرار گرفت