گزارش تصویری جلسه هماهنگی انتخابات شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه هماهنگی انتخابات شهرستان ارومیه
جلسه هماهنگی انتخابات شهرستان با حضور فرماندار ارومیه، معاونین فرماندار و بخشداران عصر امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه هماهنگی انتخابات شهرستان با حضور فرماندار ارومیه، معاونین فرماندار و بخشداران عصر امروز در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری