تمام جایگاه های بنزین ارومیه وارد مدار شدند

تمام جایگاه های بنزین ارومیه وارد مدار شدند
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ارومیه گفت: در حال حاضر تمام جایگاه های بنزین استان وارد مدار شده و به صورت دستی بازگشایی شده اند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، احمد مجرد با بیان اینکه از ۱۶۰ جایگاه بنزین در استان تمام جایگاه‌ها به صورت دستی بازگشایی و وارد مدار شده‌اند، افزود: همچنین ۲۵ تا ۳۰ درصد از جایگاه‌های بنزین استان نیز به صورت کارتی و حالت عادی مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بنزین در جایگاه‌های سوخت به قیمت آزاد و سه هزار تومانی ارائه می‌شود و هیچ صفی در جایگاه‌های بنزین استان وجود ندارد، اظهار کرد: امروز تا ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۶ جایگاه به حالت عادی بازگشته بودند و شهروندان با استفاده از کارت سوخت اقدام به سوخت گیری می‌کردند در حال حاضر این میزان به ۲۵ الی ۳۰ درصد رسیده است.

مجرد با اشاره به فعالیت شبانه روزی اکیپ‌های فنی و کارشناسی برای بازگشت جایگاه‌های بنزین به حالت عادی در استان افزود: بخشی از فعالیت‌ها مربوط به استان و بخش دیگری توسط سامانه ستاد مرکزی اجرایی می‌شود که در استان ۵۵ درصد اقدامات انجام شده و فعالیت اکیپ‌ها تداوم دارد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارومیه خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود در روزهای آینده تمام جایگاه‌های بنزین استان به حالت عادی بازگردند و در شهرستان‌ها نیز اکیپ‌های مورد برای حل مشکل اعزام می‌شود تا دو روز آینده همه جایگاه‌های سوخت استان به حالت عادی باز خواهند گشت.