سرپرست فرمانداری ارومیه:

نباید بگذاریم مردم و مالکین مساکن مهر متضرر شوند

نباید بگذاریم مردم و مالکین مساکن مهر متضرر شوند
جلسه بررسی مسائل و مشکلات مساکن مهر شهرستان صبح امروز با حضور سرپرست فرمانداری ارومیه و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه بررسی مسائل و مشکلات مساکن مهر شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری ارومیه و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی، پیرو درخواستهای مردمی و پیگیریهای مدیریت بحران فرمانداری، شهرداری ارومیه و سازمان آتش نشانی برگزار و راهکارهای عملی جهت رفع نواقصات و خطرات احتمالی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

رسول مقابلی در این جلسه با اشاره به برخی شتابزدگی ها و کوتاهی ها در شروع و ادامه پیشبرد طرح مساکن مهر، اظهار داشت: متخلفینی که در حوزه مساکن مهر و در رعایت جوانب مختلف قصوراتی داشته اند، توسط نهادهای نظارتی شناسایی و برخورد قانونی صورت گیرد.

سرپرست فرمانداری ارومیه تشکیل جلسات تخصصی و استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف برای رفع مشکلات مساکن مهر را نیز ضروری دانسته و افزود: مشکلات با اولویت بندی و توسط کارشناسان متخصص بررسی واقدامات بخشی و فرابخشی نسبت به رفع نواقص صورت گیرد.

وی با تاکید بر پیگیری مشکلات مردم و جلوگیری از متضرر شدن مالکین مساکن مهر، تصریح کرد: مشکلات شرکتهای تعاونی مسکن مهر بررسی و دستگاهها باید در رفع آن همکاری کنند.