اطلاعیه آزمون عملی مرحله تکمیل ظرفیت مشاغل آتش نشانی سال 98 شهرداریهای استان

اطلاعیه آزمون عملی مرحله تکمیل ظرفیت مشاغل آتش نشانی سال 98 شهرداریهای استان
اطلاعیه زمان، مکان و نحوه برگزاری آزمون عملی  مرحله تکمیل ظرفیت مشاغل آتش نشانی سال 98 شهرداریهای استان آذربایجان غربی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، متن این اطلاعیه بدین شرح است:

-زمان آزمون: آزمون عملی آتش نشانی در روزچهارشنبه، مورخ بیست وچهارم دی ماه 1399 برگزار خواهد شد .(24/10/99)

-مکان برگزاری آزمون :ارومیه – خیابان استاد شهریار – نرسیده به سه راهی ایثار – سالن بین المللی دو میدانی شهید باکری

- موارد آزمون : 

الف ) ارزیابی عمومی شامل سنجش توانمندی عمومی داوطلبین از طریق شش آزمون زیر: 

1-    پرش طول 

نحوه ارزیابی : پاره خط مشخصی روز زمین رسم کرده و داوطلب پشت آن قرار می گیرد . بعد از انجام پرش طول به سمت جلو ، محل فرود پاشنه ها تا پاره خط رسم شده ، میزان پرش را مشخص می کند . این حرکت در دو نوبت انجام شده و بیشترین طول پرش بعنوان رکورد در فرم مربوط ثبت می گردد . 

2-    دوی 9*4 متر 

 نحوه ارزیابی : فاصله 9 متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده  و دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله رسم و در یک سو دو قطعه چوب کوچک قرار می گیرد . داوطلب در سوی دیگر می ایستد ، با فرمان شروع با حداکثر سرعت فاصله 9 متری را دویده و با برداشتن یک قطعه چوب آن را در سمت مقابل آورده و حرکت را برای حمل چوب دوم نیز ادامه می دهد . به این ترتیب فاصله 9 متری تعیین شده را 4 بار با حداکثر سرعت و در حد توانایی خود طی می کند . زمان شروع و پایان این حرکت بر حسب ثانیه در فرم مربوط ثبت می گردد . 

3-    دوی 45 متر 

نحوه ارزیابی :فاصله 45 متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله رسم می گردد . داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله 45 متری را طی می کند . مدت زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان رکورد داوطلب در فرم مربوط ثبت می گردد . 

4-    دوی 540 متر 

نحوه ارزیابی : فاصله 540 متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و ابتدا و انتهای این فاصله بعنوان خط استارت و خط پایان تعیین می گردد . داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله 540 متری را طی می کند . زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان رکورد داوطلب در فرم مربوط ثبت می گردد . 

5-    دراز نشست 

نحوه ارزیابی : در این آزمون داوطلب به پشت دراز کشیده و با فرمان شروع ، اقدام به انجام این تست می نماید . در این تست داوطلب دستهای خود را بصورت مورب بر روی سینه گذاشته و مفصل زانو را در حد زاویه 90 درجه تا نموده ، سر را بالا آورده تا حد امکان به پاها نزدیک و مجدداً به حالت اولیه باز می گردد . این حرکت در مدت یک دقیقه تکرار شده و تعداد دفعات انجام صحیح حرکت بعنوان مقیاس سنجش در فرم مربوط ثبت می گردد . 

6-    بارفیکس یا کشش از میله 

نحوه ارزیابی : این آزمون به کمک یک میله افقی ( میله بارفیکس ) انجام می گیرد . داوطلب در زیر میله قرار گرفته و به کمک دستها خود را بالا کشیده و ناحیه چانه خود را تا حد میله افقی بالا آورده و مجدداً به حالت اولیه با دستهای کاملاً کشیده باز می گردد . تعداد دفعات انجام صحیح این آزمون در یک دقیقه بعنوان امتیاز وی محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد . 

ب) ارزیابی تخصصی شامل سنجش توانمندی تخصصی داوطلبین از طریق 3 آزمون زیر: 

1- حمل دو عدد خاموش کننده آتش 6 کیلوگرمی در طی مسیر 50*2 متر

نحوه ارزیابی : این آزمون با استفاده از دو عدد خاموش کننده 6 کیلوگرمی از نوع پودر و گاز در مسیر رفت و برگشتی 50 متری انجام شده و زمان ثبت شده بعنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد . 

2- حمل دو عدد لوله نواری دو و نیم اینچ در مسیر 50 متر مستقیم 

نحوه ارزیابی : داوطلب پشت دو حلقه نواری با کوپلنگ رول شده آتش نشانی واقع و با سوت داور با برداشت لوله از طریق معمول در آتش نشانی تا انتهای مسیر و خط پایان ادامه داده و در مسیر چنانچه لوله ها از هم باز یا به زمین اصابت نمایند زمان ثبت نشده و امتیاز حداکثری برای آن آیتم لحاظ می گردد . مسیر مسابقه 50 متر و با حمل لوله نواری می باشد و در شرایط بدون اشکال ، زمان ثبت شده به عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد . 

3- حمل نردبان 3 متری تاشو آلومینیومی در مسیر 45 متر مستقیم 

نحوه ارزیابی : این آزمون در مسیر 45 متر با برداشت یک عدد نردبان سه متری تاشو معمول روی خودروهای سبک آتش نشانی بصورت مستقیم و استقرار داوطلب در پشت نردبان و تا پایان خط ، زمان ثبت شده به عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد . 

توصیه های لازم

1-    کلیه شرکت کنندگان در آزمون عملی باید ملبس به لباس ورزشی مناسب ( شامل شلوار – پیراهن – کفش ورزشی و ... ) باشند .
2-    همراه داشتن کارت شناسایی عکسدار در روز آزمون برای داوطلبین الزامی می باشد . 
3-    حضور داوطلبین راس ساعت 8 صبح روز تعیین شده الزامی می باشد . 
4-    به همراه داشتن یک قطعه عکس جهت الصاق به کارتکس آزمون الزامی می باشد.
5-    به دلیل نبود امکان تکرار آزمون عملی ، عدم حضور داوطلب در روز تعیین شده به منزله انصراف بوده و داوطلب از مراحل بعدی آزمون حذف خواهد شد . 
6-    باتوجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی صرفاً شخص داوطلب اجازه حضور در سالن آزمون را خواهد داشت.لذا از ورود سایر افراد تحت هرعنوان به محل آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
7-    همراه داشتن فیش بانکی مربوط به واریز هزینه شرکت در آزمون عملی.