برگزاری جلسه ستاد کرونا شهرستان ارومیه

برگزاری جلسه ستاد کرونا شهرستان ارومیه
جلسه ستاد کرونا شهرستان، عصر امروز با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در این جلسه تدابیر و تصمیمات لازم  برای مدیریت و مقابله با سویه اُمیکرون ویروس کرونا اتخاذ شد.