پل هاشم آباد ارومیه آماده بهره برداری می شود

پل هاشم آباد ارومیه آماده بهره برداری می شود
بر اثر طغیان رودخانه باراندوز در محور راژان به منطقه زیوه، پل ارتباطی بین 50 روستای این شهرستان با عنوان پل هاشم آباد مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت.

بر اثر طغیان رودخانه باراندوز در محور راژان به منطقه زیوه، پل ارتباطی بین 50 روستای این شهرستان با عنوان پل هاشم آباد مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، رییس اداره راهداری و حمل و نقل شهرستان ارومیه با اشاره به اینکه بخش سیلوانای ارومیه دارای یک راه اصلی از منطقه را ژاران به سمت مرگور بوده که پل هاشم آباد در این مسیر واقع شده است، افزود: این پل با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان به طور کامل به اتمام رسیده و آماده بهره برداری و استفاده روستائیان قرار گرفته است.

وی مراحل اجرایی این پل را احداث 2 عدد فونداسیون همراه با پایه های سنگی موقت برای انتقال پل خرپایی فلزی بر روی پایه های موقت احداثی بر شمرد و افزود: تخریب عرشه شامل دال بتنی و تیرهای بتنی فرسوده و تخریب 2 عدد پایه اصلی پل و تخریب 2 عدد فونداسیون قدیمی پل و درمرحله بعدی احداث 2 عدد فونداسیون با ابعاد آرماتورگذاری جدید، احداث 2 عدد پایه سنگی جدید و احداق 2 عدد شناژ بر روی پایه های جدید جاگذاری با یک عدد تیر بتنی جدید و احداث عرشه پل شامل تیر بتنی و دال و اجرای قرنیز و نرده و پیاده رو است.

حبیب زاده توضیح داد: مراحل پایانی شامل ساخت یک عدد دستک همراه با فونداسیون و دیوار سنگی برای هدایت آب و نیز ساخت رادیه و برید به طول 50 متر و به عرض 43 متر در کف رودخانه است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل‌جاده ای شهرستان ارومیه در یکی از عوامل اصلی تخریب این پل را برداشت غیراصولی مصالح از بستر رودخانه عنوان کرد و گفت: بخش سیلوانا با دارا بودن 100 روستا و برخورداری 68 درصدی روستاها از نعمت راه آسفالته مناسب یکی از بخش های پرجمعیت شهرستان ارومیه محسوب می شود. 

 

منبع: ایسنا