بازدید تیم مشاوران جایکای ژاپن از دریاچه ارومیه

بازدید تیم مشاوران جایکای ژاپن از دریاچه ارومیه
کارشناسان تیم مشاوران جایکای ژاپن از غرب و جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی بازدید کردند.

کارشناسان تیم مشاوران جایکای ژاپن از غرب و جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، این تیم بین المللی همچنین به منظور جمع آوری دیتای مورد نیاز مطالعات خود، با همراهی کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه، شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، از مناطقی از جمله: سد شهرچایی، لایروبی رودخانه روضه چای، شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب نهر دلمه در روستای حصار ارومیه، سد مهاباد، تحویل حجمی مهاباد و ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار مهاباد بازدیدهای میدانی به عمل آوردند.

در ادامه مطالعات تیم مشاوران سازمان همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا) در راستای احیای دریاچه ارومیه، جلسه ارائه نتایج مدلسازی یکپارچه هیدرولوژیکی آب سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه که در دانشگاه ارومیه برگزار و دیدگاه‌های فنی کارشناس خبره در سطح حوضه آبریز به تیم مشاوران جایکا منتقل شد.

در حال حاضر مدلسازی بخش جنوبی حوضه تکمیل شده و مدلسازی بخش غربی در مرحله نهایی قرار دارد.

این مطالعات از تیر ماه ۱۳۹۶ آغاز شده و پس از تکمیل مدلسازی بخش شرقی، مدل یکپارچه کل حوضه آبریز تا اواخر سال ۱۳۹۸ برای ارزیابی به اساتید و کارشناسان خبره ارائه خواهد شد.

نتایج مطالعات در ارزیابی و اثربخشی سناریوها و طرح‌های مختلف احیای دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.