از سوی دادستانی ارومیه انجام شد؛

صدور دستور توقف سرمایه‌گذاری خارجی در بازار قدیم ارومیه

صدور دستور توقف سرمایه‌گذاری خارجی در بازار قدیم ارومیه
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه، دستور توقف سرمایه‌گذاری خارجی در بازسازی اطراف مسجد جامع ارومیه، ایجاد پارک و احداث اماکن تجاری در محوطه بازار قدیم ارومیه و اطراف مسجد جامع را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه طی نامه‌ای خطاب به شهردار ارومیه، دستور توقف سرمایه‌گذاری خارجی در بازسازی اطراف مسجد جامع ارومیه، ایجاد پارک و احداث اماکن تجاری در محوطه بازار قدیم ارومیه و اطراف مسجد جامع را صادر کرد.

در این نامه آمده است: موضوع با توجه به تفسیرهای مختلف و با عنایت به حساسیت‌های ایجاد شده در بین شهروندان و نامه اعتراضیه تعداد زیادی از کسبه و بازاریان،  جهت رسیدگی در اختیار دادستانی قرار گرفت. با بررسی‌هایی که توسط دادستانی به عمل آمد، مشخص شد که واگذاری زمین مورد نظر به سرمایه‌گذار که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش سرمایه‌گذاری آن می‌باشد، بدون تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت فرماندار ارومیه انجام گرفته است و خالی از ایراد نیست.

دادستانی در این نامه با اعلام اینکه واگذاری سرمایه‌گذاری مذکور بدون فراخوان و انجام تشریفات مناقصه انجام شده، افزود: صلاحیت سرمایه‌گذار که ظاهرا یک فرد خارجی است یا با افراد خارجی مشارکت دارد، بررسی نشده است.

در این نامه تاکید شده است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و پیشگیری از تنش‌های قومیتی، در اجرای ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، ضرورت دارد که بدون رعایت موارد ذکر شده و سایر مقررات و جوانب قانونی از واگذاری این طرح به سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی خودداری شود.