گزارش تصویری جلسه همفکری فرماندار ارومیه با دبیران دهستان های بخش مرکزی

گزارش تصویری جلسه همفکری فرماندار ارومیه با دبیران دهستان های بخش مرکزی
جلسه همفکری فرماندار ارومیه با دبیران دهستان های بخش مرکزی صبح امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه همفکری فرماندار ارومیه با دبیران دهستان های بخش مرکزی درخصوص رسیدگی به مسائل عمده روستاهای این بخش صبح امروز در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری