جلسه بررسی نیازهای آموزش و پرورش باحضور فرماندار شهرستان ارومیه برگزار شد

 

جلسه بررسی نیازهای آموزش و پرورش با حضور بخشداران و مسئولین نواحی و مناطق آموزش و پرورش شهرستان ، به ریاست دکتر عماری فرماندار شهرستان ارومیه برگزار شد