دیدار فرماندار شهرستان ارومیه با فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی