جلسه هماهنگی نظارت بر فعالیت مراکز و آموزشگاه های علمی آزاد برگزار شد