استاندار آذربایجان غربی:

در مدیریت منابع آبی حقآبه دریاچه ارومیه باید لحاظ شود

در مدیریت منابع آبی حقآبه دریاچه ارومیه باید لحاظ شود
استاندار آذربایجان غربی گفت: با وجود کاهش در ذخایر آبی در پشت سدهای استان، اولویت اول در مدیریت منابع آبی در استان، تامین آب شرب است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به کاهش بارندگی های اخیر در کشور و به تبع آن در استان، گفت: با وجود کاهش در ذخایر آبی در پشت سدهای استان، اولویت اول در مدیریت منابع آبی در استان، تامین آب شرب است.

محمدمهدی شهریاری در بیستم تیر در سی و سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سیزدهمین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان با اشاره به کاهش بارندگی در دو سال اخیر گفت: متاسفانه کاهش بارندگی ها موجب کاهش ذخایر آبی در پشت سدهای استان شده است و در حال حاضر در منابع آبی استان با محدودیت هایی مواجه هستیم.

وی اولویت اول استفاده از منابع آبی استان را تامین آب شرب مردم استان عنوان کرد و گفت: در کنار تامین آب شرب مردم ، با مدیریت و برنامه ریزی های لازم، منابع آبی مورد نیاز کشاورزی، حق آبی دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری دریاچه باید در نظر گرفته شود.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با انتقاد از سیاست های ناموفق سازمان جهاد کشاورزی استان در تغییر الگوی کشت و گسترش آبیاری های نوین کشاورزی در راستای کاهش آب  مصرفی در این حوزه، گفت: متاسفانه از 400 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی آبی استان 60 هزار هکتار به تجهیزات نوین آبیاری مجهز شده اند و با وجود تامین مالی 85 درصدی متقاضیان استفاده از این تجهیزات توسط دولت، جهاد کشاورزی نتوانسته در تغییر الگوی کشت و استفاده از این تجهیزات توسط کشاورزان موفق عمل کند. 

شهریاری به راندمان کم در تولید محصولات کشاورزی و بویژه محصولات باغی در استان اشاره کرد و ادامه داد : در حال حاضر میزان مصرف آب در حوزه کشاورزی استان چهار برابر استانداردهای جهانی است و این در حالی است که میزان تولید محصولات کشاورزی در استان یک چهارم استاندارد است و این مسئله قابل قبول نیست . 

استاندار آذربایجان غربی افزود: در شرایطی که با کاهش منابع آبی مواجه هستیم کشاورزی طبق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه نباید توسعه یابد بلکه باید بسمت بهره وری بیشتر از وضعیت فعلی پیش رفت.

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در ممانعت از توسعه واحد های گلخانه ای در استان گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه در کنار اجرای طرح های احیای دریاچه، باید پیگر استفاده از 300 میلون متر مکعب حق آبه دریاچه ارومیه از رودخانه ارس باشد.