پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه در حال اتمام است

پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه در حال اتمام است
با تامین اعتبار و نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به احیای دریاچه ارومیه، بزرگترین پروژه تاریخ استان یعنی انتقال آب به دریاچه ارومیه در مراحل پایانی خود قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به روند احیای دریاچه ارومیه و شرایط مناسب کنونی این دریاچه، گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه باید در برخی از تصمیم گیری ها تجدید نظر کند.

آیدین رحمانی امروز در جلسه کارگروه ماده ۱۱ ( تامین آب اراضی پایاب سدها) با اشاره به روند احیای دریاچه ارومیه گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر دولت تمام تلاش خود را برای احیای دریاچه ارومیه انجام داد و امروز شاهد تحقق وعده ریاست محترم جمهوری در احیای دریاچه ارومیه هستیم.

وی ادامه داد: با تامین اعتبار و نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به احیای دریاچه ارومیه، بزرگترین پروژه تاریخ استان یعنی انتقال آب به دریاچه ارومیه در مراحل پایانی خود قرار گرفته است.

وی با اشاره به برخی از تصمیم ها و محدودیت های ستاد احیای دریاچه ارومیه در برداشت و آزاد سازی آب پشت سدهای استان برای تامین آب اراضی پایاب سدها، گفت: برخی از این تصمیم ها در اوایل اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه و در شرایط بحرانی و ویژه گرفته شده و نیاز است امروز و در شرایط فعلی که دریاچه در شرایط مطلوبی قرار گرفته و میزان بارندگی ها نیز افزایش یافته، ستاد احیای دریاچه ارومیه در برخی از محدویت ها تجدید نظر کند.

وی همچنین بر تغییر الگوی کشت در محدوده اراضی دریاچه ارومیه نیز تاکید کرد و گفت: جهاد کشاورزی استان باید بر اساس یک برنامه ویژه و مدون کشاورزان را به تغییر الگوی کشت و کاشت محصولات کم آب بر در راستای کاهش آب مصرفی سوق دهد.