تداوم ضدعفونی معابر شهری در ارومیه

تداوم ضدعفونی معابر شهری در ارومیه
معابر شهری ارومیه دیشب جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ضدعفونی و گندزدایی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، معابر شهری ارومیه با استفاده از تجهیزات نیروهای مسلح و شهرداری جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ضدعفونی و گندزدایی شد.