تجلیل فرماندار شهرستان ارومیه از پرسنل نیروی انتظامی مستقر در فرمانداری

غلامحسین عماری فرماندار شهرستان ارومیه بمناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با همکاران انتظامی ماموربخدمت  در فرمانداری دیدار و از آنان تجلیل نمود