برگزاری جلسه بررسی و هماهنگی اجرای شیوه نامه برای خوشه های صنایع دستی و احداث گلخانه در شهرستان ارومیه:

🔺️ جلسه بررسی و هماهنگی اجرای شیوه نامه برای خوشه های صنایع دستی و احداث گلخانه در شهرستان ارومیه بعنوان پایلوت با حضور فرماندار شهرستان ارومیه برگزار و تصمیمات سازنده ای در این خصوص اتخاذ گردید. 

 

🔹️عماری فرماندار شهرستان ارومیه با اشاره به حمایت دستگاه‌های اجرایی از طرح های گلخانه ای و صنایع دستی در شهر و روستاها، از مدیران دستگاه های متولی بویژه بخشداران و دهیاران خواست تا با اطلاع رسانی گسترده در روستاها باعث تشویق جوانان جهت بهره مندی از تسهیلات کم بهره این طرح ها و نیز ایجاد اشتغال در روستاها و شهر قدم برداشته و مسیر را برای آنان هموار سازند