انتشار آگهی نتیجه نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه

انتشار آگهی نتیجه نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه
آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جزئیات کامل آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه در فایل های زیر قابل مشاهده است:

شهر ارومیه

شهر نوشین

شهر سرو

شهر قوشچی

شهر سیلوانا