برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و توسعه استان

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و توسعه استان
دومین جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان با حضور استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، دومین جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان در سالجاری به ریاست محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی برگزار و در این جلسه 24 طرح و دستور جلسه بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مطالعات بازنگری طرح هادی شهر میرآباد سردشت و طرح هادی شهر بازرگان با هدف مدیریت شهری دارای پشتوانه علمی و توسعه مناسب فضاهای شهری اولین دستور جلسه بود که تصویب شد.

درخواست امکان سنجی ضرورت جابجایی و مکان گزینی مجدد روستاهای در معرض مخاطرات طبیعی از قبیل لغزش لایه های زمین دیگر مصوبه این جلسه بود .

گفتنی است در خصوص روستاهای کفچرین و گوگرد و بیانلو در شهرستان خوی مطالعات زمین شناسی انجام گرفته و مقرر شده مکان یابی روستای کفچرین تا جلسه شورای برنامه ریزی استان نهایی شود.

مطالعات رانش و لغزش ضلع شمالی پارک جنگلی ارشلوی ارومیه هم دیگر موضوعی بود که دراین جلسه طرح شد مطالعات این طرح توسط شهرداری ارومیه انجام شده و مقرر شد در اسرع وقت نسبت به اقدامات اجرایی ، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

در ادامه جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان 21 طرح تعیین کاربری فضاهای کسب و کار با اولویت طرح اشتغالزایی حوزه کشاورزی و صنعتی مورد تصویب قرار گرفت.