استاندار آذربایجان غربی:

سهم زنان از مدیریت باید افزایش یابد

سهم زنان از مدیریت باید افزایش یابد
استاندار آذربایجان غربی گفت: اگر چه در چند سال اخیر سهم بانوان از پست های پایه و میانی افزایش یافته اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مورد درخواست هیات دولت فاصله داریم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به جوانگرایی شکل گرفته در مدیریت های استان و لزوم اجرای برنامه ششم توسعه در خصوص سهم ۳۰ درصدی بانوان از پست های مدیریتی گفت: اگر چه در چند سال اخیر سهم بانوان از پست های پایه و میانی افزایش یافته اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مورد درخواست هیات دولت فاصله داریم.

محمدمهدی شهریاری امروز پنجشنبه ۱۲ تیر در نخستین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت در سالجاری که با حضور اعضا در استانداری برگزار شد، آموزش مدیران و ضمن خدمت کارکنان را یکی از موضوعات مهم برای افزایش بهره وری دانست و افزود: دستگاه های اجرائی باید آموزش های ضمن خدمت کارکنان را جدی بگیرند.

وی با اشاره به جوانگرایی شکل گرفته در مدیریت های استان تصریح کرد: سن مدیریت استان در سال گذشته به نسبت سال ۹۷، ۶ سال جوانتر شده است.

شهریاری یکی از راهکارهای افزایش بهره وری و رضایتمندی مردم را توسعه دولت الکترونیک دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه ارتقای خدمات دولتی برای افزایش رضایتمندی مردم،برنامه ریزی برای توانمندسازی و بهسازی و آموزش کارکنان، بررسی و تصویب برنامه های مورد نیاز ارتقای فرهنگ سازمانی و نهادینه کردن اصول پاسخگویی، شفافیت و تقویت نقش نظارتی تشکل های مردمی در بخش عمومی را از جمله مهمترین وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت برشمرد.

ناصر حضرتی پر در ادامه شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه هایی اجرایی و کمیته های شورای راهبری توسعه مدیریت را تشریح ساخت.