میز ارتباطات مردمی با حضور مدیران کل ادارات و دستگاه‌های اجرایی

 حضور مدیران کل ادارات و دستگاه‌های اجرایی در میز ارتباطات مردمی ، مصلی امام خمینی ره و رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به درخواست های مردم