مراسم سوگواری و عزاداری در حسینیه فرمانداری شهرستان ارومیه برگزار شد