بازدید فرماندار شهرستان ارومیه از منطقه 1و 2 کمیته امداد امام خمینی ره ارومیه