فاز دوم پروژه فیبر نوری در ارومیه مهرماه امسال گشایش می یابد

فاز دوم پروژه فیبر نوری در ارومیه مهرماه امسال گشایش می یابد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه گفت: در حال حاضر پروژه فیبر نوری از 49 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه گفت: در حال حاضر پروژه فیبر نوری از 49 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، یاسر اسد پور با بیان اینکه پروژه فیبر نوری شهرداری به طول 67 کیلومتر در حال اجرا است، بیان کرد: در حال حاضر 31 کیلومتر از 67 کیلومتر پروژه فیبر نوری شهرداری به اتمام رسیده است.

وی با اعلام اینکه هم اینک فاز دوم پروژ فیبر نوری به طول 18 کیلومتر در حال اجرا است، عنوان کرد: این فاز طی مهر ماه سال جاری گشایش می یابد و البته فاز اول نیز به طول 20 کیلومتر نیز به اتمام رسیده است که فاز اول و دوم پروژه معابر داخل شهر را شامل می شود.

اسد پور با اشاره به فاز سوم پروژه فیبر نوری اظهار کرد:  فاز سوم نیز به طول 29کیلومتر که کمربندی میانی و بیرونی شهر را شامل می شود بعد از اتمام فاز دوم وارد فاز اجرایی می شود.

وی گفت:  پروژه فوق با صرف اعتباری  بیش از 40 میلیارد تومان در طول مدت  یک سال وارد فاز اجرایی شد و پیش بینی می شود طرح تا پایان سال جاری به اتمام رسید.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه با بیان اینکه  اکثر شبکه های کامپیوتری و یا مخابرات از راه دور در مقیاس وسیعی از فیبر نوری استفاده می نمایند عنوان کرد: یکی از زیرساخت های مهم توسعه خدمات الکترونیک و رسیدن به اهداف شهر هوشمند توسعه شبکه فیبر نوری است و با توجه به مزایای فراوان فیبر نوری، امروزه از این نوع کابل ها در موارد متفاوتی استفاده می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای تحقق شهرهوشمند باید امکانات زیر ساخت ای را توسعه داد و در این راستا  مدیریت شهری در تلاش است در این زمینه خدماتی که به مردم ارائه می دهد بصورت الکترونیک باشد .