یکشنبه های تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین؛

استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی فرماندار شهرستان ارومیه ، در چهل ویکمین یکشنبه های حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، ضمن بازدید از واحد تولیدی مخازن پلی اتیلن ، از نزدیک پیگیر رفع مشکلات این مجموعه تولیدی شد.

 

  24مهر 1401