انتصاب روسای کمیته های پنجگانه هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور

انتصاب روسای کمیته های پنجگانه هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور
با صدور احکامی جداگانه از سوی طالبی رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور روسای کمیته های پنجگانه هیات مرکزی بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، طالبی رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور در احکامی جداگانه روسای کمیته های ارزیابی عملکرد، پشتیبانی، پاسخگویی به شکایات، فناوری اطلاعات و  آمار و امور استانها را منصوب کرد.

در بخشی از این احکام که خطاب به مهوش ترکاشوند، روح الله سمیع، ابراهیم صالحی، عیسی سعیدی کشاورز و علی جعفری صادر شده، آمده است: با عنایت به عزم و اراده دولت تدبیر و امید برای برگزاری انتخابات قانون مند و با شکوه، به استناد ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و در اجرای حکم شماره ۲۳۷۸۱ مورخ ۱۰-۲-۹۸ مقام عالی وزارت، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیته منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود و اتخاذ راهکار و تمهیدات مناسب، در انجام مسوولیت ها و وظایف محوله موفق و موید باشید.

بر اساس احکام صادره از سوی طالبی؛ مهوش ترکاشوند رئیس کمیته پاسخگویی به شکایات هیات مرکزی بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری و روح الله سمیع رئیس کمیته پشتیبانی هیات مرکزی بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری ، ابراهیم صالحی رئیس کمیته ارزیابی عملکرد هیات مرکزی بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری ، عیسی سعیدی کشاورز رئیس کمیته امور استانهای هیات مرکزی بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری و علی جعفری رئیس کمیته فناوری اطلاعات و آمار هیات مرکزی بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری منصوب شدند.