گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال شهرستان ارومیه
جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه کارگروه اشتغال شهرستان ظهر امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری