گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان ارومیه
جلسه شورای اداری شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه، معاونین فرماندار، بخشداران و روسای ادارات شهرستان در خانه جوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه شورای اداری شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه، معاونین فرماندار، بخشداران و روسای ادارات شهرستان در خانه جوان برگزار شد.

گزارش تصویری