جلسه رفع معارض زمین های توسعه شهرک صنعتی با حضور فرماندار شهرستان ارومیه برگزار شد

 جلسه رفع معارض زمین های توسعه شهرک صنعتی با حضور فرماندار شهرستان ارومیه برگزار شد

در این جلسه حاتمی رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این شرکت، آمادگی کامل شرکت برای همکاری‌های لازم در خصوص ایجاد بستر مناسب برای واحدهای تولیدی و صنعتی را اعلام نمود