تجهیز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه به سیستم مدیریت هوشمند

تجهیز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه به سیستم مدیریت هوشمند
همه روسای نواحی و انبارهای نفت در شهرستانها ملزم هستند در مصرف برق،گاز و آب صرفه جویی کنند و باید در مقایسه با سال قبل روند کاهشی داشته باشند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه به مدیریت مصرف انرژی در بخشهای مختلف مصرف تاکید کرد و گفت: همه روسای نواحی و انبارهای نفت در شهرستانها ملزم هستند در مصرف برق،گاز و آب صرفه جویی کنند و باید در مقایسه با سال قبل روند کاهشی داشته باشند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، احمد مجرد گفت: کلیه مراحل طراحی و اجرای سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان و تاسیسات توسط مهندسین همین منطقه انجام شده و در مجموع صرفه جویی قابل ملاحظه ای در بخشهای مختلف مصرف انرژی اعم از برق، آب و گاز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته ایم

وی افزود: سیستم مدیریت هوشمند انرژی در حال حاضر، سیستم تامین روشنایی و سیستم تامین گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع را در کنترل خود قرار داده و هرگونه تغییر در آن توسط کارکنان امکان پذیر نبوده و بصورت متمرکز از طریق نرم افزارهای تحت اختیار خدمات مهندسی شرکت انجام می شود

مجرد گفت: کلیه سیستم های حرارتی ادارات تابعه و انبارهای نفت منطقه در شهرستانها به سیستم هوشمند مدیریت مصرف تجهیز شده و کنترل آنها بصورت متمرکز از مرکز استان انجام میگیرد

این مقام مسئول اضافه کرد: آب گرم بهداشتی کلیه ساختمانهای اداری و تاسیسات نفتی از طریق انرژی های تجدید پذیر و بدون مصرف برق و یا گاز و از طریق نصب آبگرمکن های خورشیدی تامین می شود و در طول سال بالغ بر 10 ماه از سال سیستم حرارتی موتورخانه ها برای تامین آب گرم بهداشتی خاموش است

مجرد خاطرنشان کرد: استفاده درست و به جا از انرژی، نه تنها متضمن استمرار حیات و توسعه پایدار جامعه است بلکه منجر به بقاء انرژی برای همگان و نسل های آتی و مانعی برای تولید و گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود.