بهره‌برداری از آسفالت راه بین مزارع و دسترسی به 15 روستای بخش انزل ارومیه بطول 4200 متر :

 با حضور فرماندار شهرستان ارومیه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی آیین افتتاح بهره‌برداری از آسفالت راه بین مزارع و دسترسی به 15 روستای بخش انزل ارومیه بطول 4200 متر