گزارش تصویری حضور والی حکاری و هیئت همراه در ارومیه

گزارش تصویری حضور والی حکاری و هیئت همراه در ارومیه
والی حکاری ترکیه و هیئت همراه امروز میهمان فرماندار و شهرستان ارومیه بودند.

والی حکاری ترکیه و هیئت همراه امروز میهمان فرماندار و شهرستان ارومیه بودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، والی حکاری و فرماندار ارومیه با همراهی هیئت های همراه امروز همچنین از موزه مردم شناسی و بازار قدیمی ارومیه بازدید کردند.

گزارش تصویری