تصاویر بازدید فرماندار ارومیه از روند اجرای طرح کانال هدایت پساب کارخانجات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، فرماندار ارومیه صبح امروز از روند اجرای طرح کانال هدایت پساب تصفیه شده کارخانجات اروم آدا، سیب تاک و ترش نارین بازدید کرد.