میز ارتباطات مردمی استاندار آذربایجان‌غربی، فرماندار شهرستان ارومیه، معاونین استاندار و فرماندار شهرستان ارومیه در منطقه حاشیه نشین کوی