پلمب واحدهای صنفی ناقض فاصله‌گذاری اجتماعی

پلمب واحدهای صنفی ناقض فاصله‌گذاری اجتماعی
رئیس مرکز بهداشت ارومیه گفت: واحدهای صنفی که فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، پلمب می‌شوند؛ روز گذشته نیز 9 قلیانسرا در ارومیه پلمب شد‌.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علی صدقیانی‌فر اظهار داشت: روز گذشته بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت ارومیه، ۹ باب قلیانسرا را به دلیل عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی پلمب کردند.

وی با بیان اینکه رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در راستای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا انجام می‌شود، تصریح کرد: با واحدهایی که در این زمینه تعلل کنند برخورد می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت ارومیه با بیان اینکه بازرسی‌ها در استان شدت بیشتری به خود گرفته است، گفت: بدون اغماض، با واحدهای متخلف برخورد می‌شود.