گزارش تصویری جلسه هماهنگی با دفاتر تسهیل گری شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه هماهنگی با دفاتر تسهیل گری شهرستان ارومیه
جلسه هماهنگی با دفاتر تسهیل گری شهرستان صبح امروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه هماهنگی با دفاتر تسهیل گری شهرستان صبح امروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.