بازدید فرماندار شهرستان ارومیه از روند اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالتی محور سرو ارومیه

بازدید فرماندار شهرستان ارومیه از روند اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالتی محور سرو ارومیه 

عملیات لکه گیری و روکش آسفالتی محور شریانی ارومیه سرو بطول 20 کیلومتر با اعتبار اولیه 110 میلیارد ریال از محل منابع و اعتبارات ملی تامین اعتبار شده است.