اجرای کمربند سبز ارومیه در 1000 هکتار از اراضی

اجرای کمربند سبز ارومیه در 1000 هکتار از اراضی
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری ارومیه از تداوم اجرای پروژه کمربند سبز ارومیه خبرداد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علی شایگان افزود: کمربند سبز ارومیه به مساحت ۱۰۰۰ هکتار در سطح شهر ارومیه برنامه ریزی و در حال اجرا است.

وی  با اشاره به اینکه برای افزایش سرانه فضای سبز ارومیه نیاز به اجرای کمربند سبز ارومیه هستیم، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۴۲هکتار از اراضی دولتی مسکن برای اجرای طرح کمربند سبز تحویل شهرداری ارومیه شده است.

شایگان خاطر نشان کرد: از ۴۲ هکتار تحویل داده شده تاکنون در ۲۱هکتار کاشت گونه گیاهی انجام شده یا در شرف کاشت درخت و گونه های گیاهی هستند.

رییس سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهرداری ارومیه با تاکید به اینکه گونه های کاشت شده مقاوم به خشکی و کم آب بر هستند، اظهار کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی ۷هکتار با ایجاد زیر ساخت ها در دره" صدرا " در حال انجام است.

شایگان در خصوص اهداف ایجاد کمربند سبز در ارومیه نیز یادآور شد: کاهش آلودگی و مقابله با گرد و غبار ، جلوگیری از حاشیه نشینی و توسعه بی رویه شهرها ، افزایش سرانه فضای سبز ارومیه، مسایل اکولوژیکی از جمله اهداف اصلی اجرای این پروژه است. 

 

منبع: ایسنا