حضور فرماندار شهرستان ارومیه در جمع صمیمی اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای نظر آباد افتخار