تصاویر تماشای بازی ایران و کانادا در تلویزیون های شهری

تصاویر تماشای بازی ایران و کانادا در تلویزیون های شهری
هزاران عاشق والیبال در ارومیه دیدار ایران و کانادا را از طریق تلویزیون های شهری دنبال کردند.

هزاران عاشق والیبال در ارومیه دیدار ایران و کانادا را از طریق تلویزیون های شهری دنبال کردند.

گزارش تصویری

 

منبع: ایرنا