تصاویر جلسه آموزشی و توجیهی نمایندگان فرماندار ارومیه در حوزه های رای گیری

تصاویر جلسه آموزشی و توجیهی نمایندگان فرماندار ارومیه در حوزه های رای گیری
جلسه آموزشی و توجیهی نمایندگان فرماندار در حوزه های رای گیری شهر ارومیه صبح امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه آموزشی و توجیهی نمایندگان فرماندار در حوزه های رای گیری شهر ارومیه صبح امروز در خانه جوان برگزار شد.

گزارش تصویری