گزارش تصویری بازدید از امکان درمانی، تسهیل گری، مذهبی و خیریه و دیدار با سمن ها

گزارش تصویری بازدید از امکان درمانی، تسهیل گری، مذهبی و خیریه و دیدار با سمن ها
معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای و مشاور امور جوانان معاون اول رئیس جمهور از امکان درمانی، تسهیل گری، مذهبی و خیریه ارومیه بازدید نموده و با سازمان های مردم نهاد استان جلسه ای برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای و مشاور امور جوانان معاون اول رئیس جمهور با همراهی فرماندار ارومیه و مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی صبح امروز از بیمارستان امید، موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه، دفاتر تسهیل گری شهرستان، مسجد جامع و بازار قدیم ارومیه بازدید نموده و عصر امروز نیز با سازمان های مردم نهاد استان جلسه ای برگزار کردند.

گزارش تصویری