1713 انشعاب آب غیرمجاز در ارومیه مجاز شد

1713 انشعاب آب غیرمجاز در ارومیه مجاز شد
سال گذشته در این شهرستان یکهزار و 936 فقره انشعاب غیرمجاز آب شناسایی و از این تعداد، یک هزار و 713 فقره به انشعاب مجاز تبدیل شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری ارومیه گفت: سال گذشته در این شهرستان یکهزار و 936 فقره انشعاب غیرمجاز آب شناسایی و از این تعداد، یک هزار و 713 فقره به انشعاب مجاز تبدیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جمشید سیدپور افزود: میزان حجم آب مصرفی شناسایی شده از این تعداد انشعاب غیر مجاز 2میلیون و 267 هزار مترمکعب بود.

وی اظهار داشت: همچنین سال گذشته 436 فقره انشعاب غیرمجاز فاضلاب درشهر ارومیه شناسایی و تبدیل به انشعاب مجاز شد که حجم فاضلاب غیر مجاز مصرفی نیز 488 هزار مترمکعب بود.

وی اضافه کرد: هزینه آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مربوط به این انشعابات غیرمجاز دریافت شده است.

وی بیان کرد: بیشترین انشعاب غیرمجاز در مناطق حاشیه‌نشین شهر قرار دارد و ساکنان این مناطق به‌صورت ثبت نشده و غیرمجاز از آب استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: انشعاب های غیرمجاز به عنوان مهم‌ترین عامل هدررفت آب است و از بین رفتن تعادل فشار در شبکه توزیع آب، استفاده بیش از حد استاندارد یا حد نیاز از آب به علت نبود اندازه گیری و پرداخت نکردن آب‌بها، تشدید نشت از این انشعابات از جمله مشکلاتی است که انشعاب های غیرمجاز به وجود می‌آورد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری ارومیه افزود: استفاده غیرمجاز از شبکه آب شهری براساس ماده 660 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مشمول جریمه است.

سیدپور اضافه کرد: کسانی که از طریق انشعاب غیرمجاز به شبکه وصل می‌شوند، علاوه بر نپرداختن هزینه خدمات خود و با تجاوز به حقوق دیگر مشترکان، موجب وارد شدن خسارت به شبکه آبرسانی نیز می شوند و به همین خاطر موضوع شناسایی انشعابات غیرمجاز با حساسیت ویژه دنبال می‌شود.

 

منبع: ایرنا