جلسه ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان ارومیه

🔺️جلسه ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان ارومیه با حضور معاون برنامه‌ریزی فرماندار و مسئولین ادارات مرتبط با صندوق برگزار شد.

🔶️دهقانی معاون برنامه‌ریزی فرماندار ارومیه ترویج بیمه اجتماعی را دربین قشر محروم جامعه امری خداپسندانه دانست و گفت : ترویج فرهنگ بیمه ای مخصوصا بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر یکی از خدمت های نظام مقدس جهموری اسلامی میباشد، همه دستگاه های 

مرتبط به ستاد راهبردی باید نهایت سعی و تالش خود را در جهت تاثیر گذاری جذب بیمه شده توسط صندوق بیمه اجتماعی داشته و اقدامات و هماهنگی های الزم را در این خصوص انجام دهند.

🔹️وی گفت: بخشداری ها و ادارت مرتبط با صندوق ملزم به همکاری با صندوق بوده و گزارشات اقدامات انجام گرفته می بایست به فرمانداری گزارش گردد.

🔹️سیروس محمودیان مدیر صندوق استان آذربایجان غربی در ابتدای جلسه با اشاره به تاریخچه 

تاسیس صندوق گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بر اساس اصل 92

قانون اساسی در سال 1830 به عنوان یکی از 8 صندوق بیمه ای زیر نظر وزارت تعاون کار و رفاه 

اجتماعی تاسیس گردیده و مزایای پرداخت دو برابری حق بیمه توسط دولت، پرداخت مستمری 

های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوتی و نقل و انتقال سوابق بیمه با سایر صندوق ها را به بیمه 

شدگان خود ارائه می دهد.