استاندار آذربایجان غربی:

تعلل در صدور استعلامات سرمایه گذاری به بهانه های اداری پذیرفتنی نیست

تعلل در صدور استعلامات سرمایه گذاری به بهانه های اداری پذیرفتنی نیست
استاندارآذربایجان غربی گفت: دستگاه های اجرائی در صدور استعلامات سرمایه گذاری سند آمایش سرزمین را مدنظر داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمین استان تدوین شده و دستگاه های اجرایی در صدور استعلامات سرمایه گذاری باید این سند را ملاک کار قرار دهند گفت: برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی و نیز به صرفه بودن سرمایه گذاری در بلند مدت باید در صدور استعلامات و مجوزهای سرمایه گذاری دستگاه هایی اجرایی سند آمایش سرزمین را مدنظر قرار دهند.

محمدمهدی شهریاری عصر امروز در جلسه کارگروه زیربنایی با تاکید بر اینکه دفتر خدمات سرمایه گذاری باید مسیر درست هدایت سرمایه گذاران را مشخص کند افزود: شناسایی 165 فرصت سرمایه گذاری برای این استان با حجم وسیعی از ظرفیت های خدادادی کافی نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه در معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان اقدام جامعی که بتواند سرمایه گذار را به درستی هدایت کند صورت نگرفته است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: دستگاه های اجرائی باید در ارائه لکه های سرمایه گذاری خود به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سرعت عمل و اهتمام جدی داشته باشند.

شهریاری از روند طولانی صدور استعلامات سرمایه گذاری نیز انتقاد کرد و گفت: انتظار داریم با این حجم بروکراسی اداری سرمایه گذاری رونق یابد‌. اگر دستگاهی در زمان مقرر به استعلام لازم پاسخ ندهد، مثبت تلقی شده و سرمایه گذار می تواند نسبت به اجرای برنامه خود اقدام نماید.