تجلیل فرماندار ارومیه از شمشیرباز نوجوان ارومیه ای و دارنده مدال برنز آسیا و مدال های کشوری و بین المللی

🔺️تجلیل فرماندار ارومیه از شمشیرباز نوجوان ارومیه ای و دارنده مدال برنز آسیا و مدال های کشوری و بین المللی

 

🔶️فرماندار شهرستان ارومیه ضمن تجلیل از هانیه خوشخواهی شمشیر باز نوجوان ارومیه ای و دارنده مدال برنز آسیا و مدال های کشوری و بین المللی گفت : حمایت از ورزش بانوان  بویژه نوجوانان و جوانان امری ضروریست و لازمست با برنامه ریزی برای شناسایی و پرورش استعداد های بالقوه بانوان در رشته های مختلف ورزشی و افزایش سرانه ورزشی، شاهد درخشش بانوان شهرستان در عرصه رقابت های ملی و جهانی باشیم.

@fa_urmia