شرایط زیست برای آرتمیا در دریاچه ارومیه مهیا شد

شرایط زیست برای آرتمیا در دریاچه ارومیه مهیا شد
بر اساس آخرین ارزیابی که پس از افزایش تراز دریاچه انجام شد، در هر مترمکعب از آب این زیست بوم 400 نوزاد، 400 آرتمیای جوان و 200 آرتمیای بالغ وجود دارد.

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با اشاره به مهیا شدن شرایط برای زیست تنها موجود زنده آب دریاچه ارومیه، گفت: بر اساس آخرین ارزیابی که پس از افزایش تراز دریاچه انجام شد، در هر مترمکعب از آب این زیست بوم 400 نوزاد، 400 آرتمیای جوان و 200 آرتمیای بالغ وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علی نکوئی فرد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه هم اکنون میزان جلبک «دونالیلا» به عنوان غذای اصلی آرتمیا حدود 10 میلیون سلول در هر لیتر آب دریاچه می باشد، افزود: اگر شرایط خوب و غذا مطلوب باشد، عمر این جاندار ارزشمند سه ماه است. 

وی گفت: آرتمیای ماده در شرایط عادی و مطلوب روزانه 54 نوزاد و در طول عمر خود 300 تا 400 تخم آزاد می کند و تخم آرتمیا با توجه به کیفیت آن با قیمتی بین 100 تا 200 دلار قابلیت فروش دارد. 

نکوئی فرد اضافه کرد: قابلیت زیست آرتمیا اورمیانا در شوری بین 20 تا 300 گرم در لیتر وجود دارد ولی 80 تا 150 گرم شوری در هر لیتر شرایط مطلوب برای زیست به شمار می رود که این شرایط هم اکنون فراهم است.

وی گفت: نگرانی از نابودی این نسل باقی مانده از آرتمیا از بین رفته است و در صورت بروز مجدد بحران در آینده می توان شاهد وجود این نسل به صورت خود احیایی بود. 

نکوئی فرد اضافه کرد: در شرایط خشکی سیست(تخم) در نمک می تواند زیست کند و موضوع بستگی به شرایط زیست آن دارد؛ به گونه ای که تخم مقاوم می تواند تا چندین سال خودش را در نمک حفظ کند. 

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با بیان اینکه سیست آرتمیا از سال 1376 در استان نگهداری می شود، افزود: یکی از شرایط نگهداری تخم آرتمیا نگهداری در آب نمک اشباع و شیوه دیگر نگهداری خشک شده آن در جوار نمک است؛ هرچند مدت نگهداری 20 سال است ولی در برخی مناطق بیش از 20 سال نیز ثبت شده است. 

وی با اشاره به نوع تغذیه این جاندار نیز اظهار داشت: آرتمیا هر چیزی زیر 50 میکرون باشد اعم از باکتری، مخمر، جلبک و شیرآبه بدون فیلتر را می خورد. 

وی افزود: جلبک های ریز که باعث تقویت آن می شود به ویژه جلبک «دونالیلا» عمده ترین تغذیه این گونه آرتمیاست که هم اکنون بیش از 10 میلیون سلول در هر لیتر از آب دریاچه ارومیه وجود دارد و این زیست بوم از این جلبک ها غنی است. 

وی با اشاره به پایش ذخایر آرتمیا گفت: دومین بانک ژن آرتمیای جهان در این استان تاسیس شده و اکنون سیست های مقطعی از نقاط مختلف در بانک ژن نگهداری می شود که از نقاط مختلف کشور، دریاچه و سایر نقاط جهان جمع آوری شده است. 

نکوئی فرد اظهار داشت: پایش ذخایر دریاچه در چهار ایستگاه منتهی به جنوب دریاچه انجام می شد و امسال مقرر شده تا در 10 نقطه پایش انجام شود البته این موضوع وابسته به تامین اعتبار است و تا زمان تامین اعتبار، از محل بودجه خود مرکز این اقدام انجام می شود. 

 

منبع: ایرنا