استاندار آذربایجان غربی:

سازمان تعاونی روستایی در خرید تضمینی سیب صنعتی سرعت و اهتمام جدی داشته باشد

سازمان تعاونی روستایی در خرید تضمینی سیب صنعتی سرعت و اهتمام جدی داشته باشد
استاندار آذربایجان غربی گفت: برای حذف رانت و دلالی و رسیدن سود واقعی به باغداران ایستگاه های خرید سازمان تعاون روستایی باید افزایش یابد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در پی جلسه استاندار آذربایجان غربی با وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ساماندهی صادرات سیب و خرید تضمینی سیب صنعتی ، محمدمهدی شهریاری در پانزدهمین جلسه ساماندهی و تسهیل فرآیندهای مربوط به این محصول در حضور معاون سازمان تعاون روستائی کشور با تاکید بر اهتمام جدی سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی سیب صنعتی گفت: برای حذف رانت و دلالی و رسیدن سود واقعی به باغداران ایستگاه های خرید سازمان تعاون روستایی باید افزایش یابد.

محمدمهدی شهریاری امروز در جلسه ساماندهی خرید تضمینی سیب صنعتی با اشاره به تعیین قیمت یک هزار و 460 تومان برای خرید تضمینی سیب صنعتی گفت: انتظار می رود تا برای سامان بخشی به این روند کارخانجات کنسانتره با سازمان تعاون روستایی همکاری جدی داشته باشند.

وی افزود: همه تلاش دستگاه های مربوطه باید به سمت حذف دلالی و بهره بردن باغداران از سود واقعی معطوف باشد.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: باید روستائیان برای فروش سیب صنعتی خود متحمل هزینه های زیاد نشوند و سازمان تعاون روستایی با افزایش ایستگاه ها، روند را تسهیل کند.

شهریاری با اشاره به افزایش تولید سیب در استان بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل روند صادرات نیز تاکید کرد.