عملکرد سه ماهه سوم سال 1398 هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ارومیه

عملکرد سه ماهه سوم سال 1398 هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ارومیه
عملکرد سه ماهه سوم سال 1398 هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ارومیه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ارومیه در سه ماهه سوم سال 1398 با برگزاری 16 جلسه، تعداد هشتاد و یک مصوبه را در مهلت مقرر در قانون بررسی و درخصوص آنها اظهار نظر نموده است.

بر این اساس از تعداد 81 مصوبه مربوط به شوراهای اسلامی شهرهای ارومیه، سرو، سیلوانا، نوشین و قوشچی، تعداد 24 مصوبه مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و جهت تجدیدنظر در مصوبه، به شورای اسلامی ذیربط ارجاع شده است.

هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ها در راستای ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی، دستورالعمل و شیوه نامه مربوط به سه عضو اصلی هیأت در شهرستانها و 5 نفر کارشناس مشورتی (در شهر ارومیه) تشکیل می شود و دبیرخانه تخصصی آن در فرمانداریها مستقر می باشد.